Paloturvallisuudesta

7.3.2021

Turvallinen kaupunki koostuu useasta eri osa-alueesta. Paloturvallisuus on eräs osa-alue.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtii yhdessä sopimuspalokuntien kanssa kaupungin paloturvallisuudesta. Tähän liittyy reaktiivinen toiminta, eli kun jotain sattuu, niin paloauto lähtee paloasemalta liikkeelle. Tämä on se, miten asia näyttäytyy usein kaupunkilaiselle.

Tärkeä osassa on onnettomuuksien ehkäisy. "Paras tulipalo on sellainen, joka ei koskaan syty", kertoi minulle aikanaan Matti W. eräällä kurssilla. Tämä tarkoittaa sitä, että me kaupunkilaiset osaamme ennaltaehkäistä tulipalojen syntymistä, esimerkiksi omassa kodissa tai työpaikalla. Ei säilytetä mitään liedellä, huolehditaan sähkölaitteiden turvallisuudesta ja niin edelleen.

Jos kuitenkin käy jotain, on toiseksi paras tulipalo sellainen, jonka kaupunkilainen saa omalla alkusammutustoiminnalla sammutettua. Pelastustoiminnan alkaminen hätäpuhelusta kestää useita minuutteja. Tässä ajassa tulipalo ehtii leviämään ja siten aiheuttamaan enemmän vahinkoa.

Pelastuslaitos ja sopimuspalokunnat järjestävät turvallisuusviestintää helsinkiläisille. Turvallisuusviestintää tehdä eri tavoin eri kanavia pitkin. Kuitenkin kaikessa on sama päämäärä: pyritään ehkäisemään tulipaloja sekä osataan toimia oikein jos jotain tapahtuu.

Aina ei riitä kaupunkilaisten omat toimet. Sitten tulee piipaa-auto paikalle ja ottaa homman haltuun nopeasti, luovasti, ehdottoman luotettavasti ja rohkeasti.

Olen itse tehnyt turvallisuusviestintää sopimuspalokunnassa useiden vuosien ajan. Näissä kohtaamisissa kaupunkilaisten kanssa olen ollut tekemässä kaupungista turvallisempaa paikkaa.

Toivottavasti jatkossa voin turvallisuusviestinnän lisäksi olla edistämässä turvallisuutta valtuusto- tai lautakuntatyön kautta.