Helsingistä

Lyhyesti

 • Malmin lentoasema - säilytettävä lentokenttänä

 • Kotihoidon tuki sekä Helsinki-lisä ovat hyviä juttuja

 • Stadin brankkareiden palkkaus samalle tasolle Uudenmaan pelastuslaitosten palkkauksien kanssa

Tulen kirjoittamaan yllä mainituista aiheista laajemmin, seuraa sivua!

Yleisesti

Kunnat järjestävät asukkailleen palveluita, joista suurin osa on määritelty kuntien tehtäviksi laissa. Näitä tehtäviä ovat:

 • koulutus ja päiväkoti

 • kulttuuri-, nuoriso- ja kirjasto

 • kaupunkisuunnittelu, maankäyttö

 • veden- ja energiantuotanto

 • jätehuolto

 • ympäristöpalvelut

 • sosiaali- ja terveyspalvelut

 • palo- ja pelastustoimi

Helsingin tulee järjestää yllämainittuja palvelut siten että ne ovat laadukkaita, kustannustehokkaasti tuotettuja sekä kaupunkilaisten arvostamia. Tavoitteeni on edistää että tämä tapahtuu.

Lue alta tarkemmin näkemyksistäni.

Terveydenhuolto

Tavoitteena on olla Suomen paras. Vertauskohteena Suomen kymmenen suurinta kaupunkia.

Potilaslähtöisyyttä "kerralla kuntoon" -asenteella. Potilasta ei juoksuteta useana päivänä vastaanotolle, labraan, vastaanotolle vaan homma pitää saada hoidettua yhdellä käynnillä. Kun se onnistuu yksityisellä puolella, tulee sen onnistua kunnallisella!

Osa toiminnoista voidaan hoitaa ostopalveluna, kuten jo toimitaan. Ostopalvelua pitää kehittää entistä paremmaksi, digitalisaation avulla. Mutta myös huomioiden ne, joille digivempainten käyttö ei ole ensisijaista.

Helsingin sosiaali ja terveydenhoidon nettokäyttökustannukset vuonna 2019 4,1 miljardia euroa eli 4 1000 miljoonaa euroa.

Ikääntyneet

Kotihoitoa sekä muita avopalveluita tulee kehittää Suomen parhaiksi. Paikat hoitolaitoksissa ovat arvokkaita ja on kaikkien etu (kaupunkilaisten, ikäihmisen sekä hänen omaisten ja läheisten) jos henkilö pärjää tukitoimin kotonaan.

Helsingin tulee olla suunnannäyttäjä muille Suomen kunnille ikääntyneiden hoidossa.

Jos meillä on nuorisotiloja, miksei voisi olla senioritiloja - ei tyyliin laitospaikkoja - vaan mestoja johon voi mennä tapaamaan kavereita ja siellä on ohjattua toimintaa sekä se olisi mesta hengailulle.

Helsingin ikääntyneiden ympärivuorokautiset asumispalveluiden nettokäyttökustannukset vuonna 2019 148 miljoonaa euroa.

Koulutus

Peruskoulun kouluverkosto ei saa kutistua. Lähikoulun tulee olla nimensä mukaisesti lähellä. Koulun pitää olla mesta, jonne on kiva mennä aamulla vaikka sataisi. Opettajat ovat ammattilaisia kertomaan, minkälaisia muutoksia tarvitaan, jotta tavoite toteutuisi.

Mielestäni peruskoulussa oppilaita voidaan jakaa oppiainekohtaisiin tasoryhmiin, jolloin lahjakkaat lapset saavat enemmän haasteita ja tällä saadaan pidettyä kiinnostusta yllä. Oppimishaasteelliset koululaiset ohjatan tukiopetukseen, jossa heille voidaan tarjota opetusta kohdennetusti.

Helsingin perusopetuksen nettokäyttökustannukset vuonna 2019 518 miljoonaa euroa.

Eduskunta korotti oppivelvollisuusikää 18 ikävuoteen. Laki astuu voimaan elokuussa 2021 ja ikäraja koskee vuonna 2005 ja sen jälkeen syntyneitä. Minä haluan olla mahdollistamassa laadukkaita toisen asteen kouluja, joista valmistuu porukkaa joko jatko-opiskelemaan tai työelämään. Pakottamalla ei tule hyvää, joten houkuttelevuudella sitten.

Minusta on tärkeää opettaa viimeistään toisella asteella jokainen käyttämään tietoteknisiä ratkaisuja siten, että saatu oppi kestää läpi elämän. Oppivelvollisuuden yksi tavoitteista pitää olla diginatiivien kasvattaminen.

Helsingin ammatillisen koulutuksen nettokäyttökustannus 125 miljoonaa euroa, lukiokoulutuksen nettokäyttökustannus 68 miljoonaa euroa ja esiopetuksen 34 miljoonaa euroa.

Ympäristö

Minä haluan olla päättämässä valinnoista, joilla huolehdimme ympäristön kantokyvystä sekä sen viihtyvyydestä kaupunkilaisille. Minun kaupunkini ei ole pelkkä betoniviidakko, vaan sopiva sekoitus niin urbaania cityä kuin vehreää peltoa.

Minulle on tärkeää päätöksenteossa huomioida vaikutukset ympäristöön. Haluan olla päättämässä ympäristöystävällisistä ratkaisuista Helsingissä.

Kiertotalous on tärkeää ympäristön kannalta. Kaupungissa kiertotalous on helpompaa toteuttaa. Helsingin jätehuoltoa tulee kehittää kiertotalouden parantamiseksi. Uskon että ihmiset saataisiin lajittelemaan jätteensä tehokkaasti, jos oikein lajiteltu jäte maksutonta. Sekajäte pysyisi maksullisena.

Helsingin jätehuollon nettokäyttökustannus vuonna 2019 2 miljoonaa euroa.

Helsingin liikenteen, kaikilla välineillä, tulee olla sujuvaa. Liikennevaloissa tyhjäkäyntiä käyvä ja valojenvaihtumista odottava auto sekä turha jarrutus-kiihdytys sykli ovat merkkejä epäonnistumisesta liikenteen suunnittelussa. Tieliikenteessä toimiva vihreä aalto on parasta ympäristön huomioonottamista!

Kirjasto

Jo lapsena opin käyttämään kirjaston palveluita. Oli maagista selata mikrofilmejä sekä varata kirja toisesta kirjastosta omaan kirjastoon. Kirjastot ovat yksi sivistyksen kivijalka koulujen kanssa. Haluan kehittää kirjastoja entistä monipuolisemmaksi, jonka asiakkaana jokainen helsinkiläinen haluaa olla.

Kirjaston tehtävänä on edistää sivistystä. Tästä syystä en ole täysin vakuuttunut, että tavaroiden lainaaminen on kirjaston ydintehtävä.

Haluan olla mahdollistamassa sitä että jokainen peruskoululainen tutustuu kirjastoon ja haluaa itselleen oman kirjastokortin.

Helsingin kirjastotoiminnan nettokäyttökustannus vuonna 2019 42 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenne

Kaupungissa pitää olla toimiva joukkoliikenne. Paras tapa saada joukkoliikenteestä houkuttelevaa on hinnoitella se todelliseksi vaihtoehdoksi.

Olisin kiinnostunut edistämään kokeilua maksuttomasta joukkoliikenteestä. Aluksi kokeilu pitää tehdä pienellä otannalla. Kokeilun perusteella havaitut epäkohdat pitää korjata. Tämän jälkeen kokeilua taas laajennetaan.

Joukkoliikenne on tehokkainta erikokoisilla sähkökäyttöisillä kumipyörillä. Tällöin reittejä voidaan muokata helposti verraten raideliikenneratkaisuihin.

Helsingin joukkoliikenteen nettokäyttökustannus vuonna 2019 183 miljoonaa euroa.

Urheilu- ja liikuntapalvelut

Ihmiset elävät entistä vanhemmiksi. Jos heidän fyysinen kunto on huono, tulee hoito erittäin kalliiksi veronmaksajille. Panostus urheilu- ja liikuntapalveluihin on minun mielestä investointi tulevaisuuteen. Palveluverkoston tulee olla monipuolinen, laaja sekä toteutettu yhdessä yksityisen sektorin kanssa. Myös kolmannen sektorin kanssa tapahtuvaa yhteistyötä pitää lisätä.

Helsingissä on hienoja palveluita. Näitä palveluita pitää kehittää jatkuvasti ja kuunnella kuntalaisten ääntä, mitä palveluita halutaan. Lähiödemokratiahankkeet ovat hyviä työkaluja tähän toimintaan.

Helsingin liikunnan ja ulkoilun nettokäyttökustannus vuonna 2019 82 miljoonaa euroa.

Talous

Edellisissä kappaleissa on mainittu nettokäyttökustannuksia. Lähteenä on käytetty Kuntaliiton tilastoa osoitteesta https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/kustannusrakenne. Tarkoituksena on tuoda lukijalla tietoa, kuinka suurista asioista on kyse Helsingissä. Kaupunginvaltuusto on se elin, joka päättää kaupungin taloudesta.


Jokainen verotettu euro pitää käyttää tehokkaasti. Kaupungin tuottamat tai -ostamat palvelut kuntalaisille pitää olla hyviä, laadukkaita sekä kustannustehokkaita.


Vuonna 2020 alkanut koronapandemia tulee vaikuttamaan myös Helsingin talouteen. Tämä tarkoittaa ikävä kyllä myös sopeuttamista, joka käytännössä näkyy myös kaupunkilaisille. Valtuustossa joudutaan tulevina vuosina tekemään vaikeita valintoja. Uskon olevani oikeudenmukainen sekä järkeä käyttävä päättäjä, joka kantaa myös vastuun tehdyistä päätöksistä.


Tuotettujen palveluiden käyttäjien tulee olla tyytyväisiä niihin. Lain vaatimuksen täyttäminen ei riitä. Maailman toimivin kaupunki!


Ostopalveluiden kilpailutus pitää saada paremmin toimivaksi. Kilpailutusta pitää kehittää, esimerkiksi ottamalla enemmän käyttöön käänteistä kilpailutusta.


Pitkän tähtäimen tavoiteena pitää olla Suomen alhaisin kunnallisveroaste. Tämä on kaikkien helsinkiläisten etu.

Palo- ja pelastustoimi

Olen ollut sopimuspalokuntatoiminnassa vuodesta 2010. Palokuntatoiminnan kautta olen ollut osana pelastustoimintaa. Helsingin pelastuslaitos on tärkeä osa kaupungin kokonaisturvallisuutta. On ollut ilo seurata pelastuslaitoksen kehittymistä viimeisen vuosikymmenen aikana entistä paremmaksi.

Seuraavina vuosina pelastuslaitos panostaa turvallisuuden kehitykseen niin laajentamalla pelastusasemaverkostoa kuin kehittämällä toimintaa onnettomuuksien ehkäisyssä. Eräs pelastuslaitoksen viranhaltija tokaisi: "Paras tulipalo on sellainen, joka ei syty koskaan" ja jatkoi: "toiseksi paras tulipalo on sellainen, jonka maallikko saa alkusammutettua".

Pelastuslaitoksen tulee kehittyä moderniksi toimijaksi, jossa kehittyvä teknologia pitää ottaa mukaan toimintaan. Kuitenkaan perinteistä letkua ja liitintä ei vielä pitkään aikaan korvaa mikään. Panostaminen pelastustoimeen on mielestäni kaupunkilaisten etu. Olen valmis panostamaan vielä enemmän.

Pelastuslaitoksen nettokäyttökustannus vuonna 2019 39 miljoonaa euroa.

Malmin lentoasema, EFHF

Omakohtaiset ensimmäiset muistikuvat Malmin lentoasemasta ovat jostain lapsuudesta. 2000-luvun alussa minua puraisi lentokärpänen, ja olin aikeissa hankkia lentolupakirjan (PPL). Mielenkiinto ja ajankäyttö kohdistui sitten muihin juttuihin, joten simulaattorilentäminen sekä lentokoneiden valokuvaaminen (plane spotting) riittivät. Ja kaveripiiriin oli tullut henkilöitä, joiden kyytiin pääsi lentoviettiä toteuttamaan. Kaverit järjestivät minulle 2003 polttarit, jossa yhtenä osa-alueena oli (rajoitettua) taitolentoa pienkoneella. Huisin kivaa!

Asiaan. Östersundom liitettiin Sipoosta Helsinkiin vuoden 2009 alussa. Yhtenä perusteluna liittämiseen oli tarve asuntojen tuottamiselle. Myös Malmin lentoasema-alueen lakkauttamista on perusteltu asuntotuotannon tarpeella. Mielestäni perustelu ontuu. Kymmenen vuotta myöhemmin Östersundomin alue on edelleen rakentamatta, joten lääniä piisaa.

Kansalaismielipide on viimeisen viiden vuoden aikana muuttunut suuntaan, jossa Malmin lentoasema tulisi säilyttää ilmailukäytössä. Tämän myös osoittaa kuntalaisaloite kunnallisesta kansanäänestyksestä, jonka on allekirjoittanut tätä kirjoittaessa yli 28 000 helsinkiläistä.

Mielestäni kaupungin viranhaltijoiden tulisi keskeyttää käynnissä oleva häätö, kunnes uusi kaupunginvaltuusto kokoontuu. Uusi valtuusto voi sitten: 1) päättää keskeyttää kaupungin toimet ja muuttaa kaavoitusta takaisin. 2) päättää jatkaa toimia. 3) järjestää kunnallisen kansanäänestyksen.

Mahdollisen kunnallisen kansanäänestyksen jälkeen, Johannes Virolaista lainatakseni: ”Kansanvalta on puhunut, pulinat pois”.

Minua jurppii, että valtiovalta ei ole huolehtinut lupauksestaan osoittaa korvaava lentoasema Malmin toimintojen jatkamiseen. Se on sitten eri tarina, eikä liity kunta-asiaan.

Kannatan Malmin lentoaseman säilyttämistä lentoasemana. Lentokenttä soveltuu myös tapahtumien järjestämiseen, minkä osoitti Ed Sheeranin konsertti vuonna 2019. Lisää yhteiskäyttöisyyttä. Tällä tavalla alueesta saadaa maksimaalinen hyöty kaikille. Käsittääkseni nykyisellä lentoasema-alueella on biotooppi, jota ei löydy muualta Helsingistä ja joka ei tule säilymään asuntorakentamisen alkamisen jälkeen.